Máy rung kích thích điểm G Andre

  • Máy rung kích thích điểm g
  • Đều có hình dạng dương vật với mặt trước cong, tạo cảm giác cù kỳ nhỏ.
  • Với tiến bộ công nghệ, phụ nữ hiện có quyền sử dụng nhiều loại máy rung và kích thích điểm g khác.
  • Chúng có sẵn trong các phiên bản khác nhau cùng với các thiết bị sạc di động
  • Một số kết nối với cáp USB trong khi một số có giới hạn tốc độ và kiểu rung khác nhau.
  • Các loại máy rung dành cho điểm g này hầu hết có hai loại: Bằng tay và Tự động.